Strefa Transferu Technologii


Serdecznie zapraszamy do udziału w specjalnej Strefie Transferu Technologii podczas 7. Kongresu Eurobiotech, który odbędzie się w terminie 23-25 września 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.

Strefa Transferu Technologii zostanie wydzielona w ramach wystawy firm związanych z biotechnologią, towarzyszącej kongresowi. Celem przedsięwzięcia jest pokazanie projektów do komercjalizacji oraz zademonstrowanie praktycznych rozwiązań i opcji podjęcia efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem.


Strefa przygotowywana we współpracy z Porozumieniem Akademickich Centrów Transferu Technologii 

oraz Fundacją Małopolskie Centrum Transferu Technologii 


Szczgóły oferty przygotowanej przez Fundację Małopolskie Centrum Transferu Technologii mogą Państwo sprawdzić w zakładce MCTT-OFERTA


Do zaprezentowania swojej oferty w ramach Stefy Transferu Technologii zapraszamy:

 •  centra transferu technologii,
 •  parki technologiczne,
 •  inkubatory,
 •  klastry,
 •  start upy,
 •  inne podmioty promujące współpracę nauki z przemysłem.


Co zyskują wystawcy strefy?


Poza standem zlokalizowanym w otwartej Strefie Transferu Technologi opłaconym zgodnie z oficjalnym cennikiem, wystawcy strefy otrzymują:


 • możliwość prezentacji skierowanej do środowiska naukowego (uczestników kongresu) podczas wtorkowej sesji plakatowej
 •  możliwość uczestnictwa w specjalnej sesji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Centrów Transferu Technologii PACTT
 •  wyjątkową okazje do nawiązania rozmów partnerskich w specjalnie wydzielonej Strefie, która będzie stworzona w fromule ułatwiającej nawiazywanie relacji z wszystkimi innymi uczestnikami Kongresu


Więcej szczegółowych informacji dostępne w poniższym załączniku:SESJA PACTT  (wtorek, 24 września 2019)


Sesja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Centrów Transferu Technologii PACTT. Więcej szczegółów wkrótce.


PREZENTACJE W STREFIE TRANSFERU TECHNOLOGII (wtorek, 24 września 2019)


Sesja plakatowa Kongresu Eurobiotech będzie odbywać się równolegle z prezentacjami w ramach Strefy Transferu Technologii. Prezentacje uczestników Strefy realizowane będą zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Forma prezentacji zostanie ustalona w zależności od ilości zgłoszeń. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają informację i zaproszenie do Strefy podczas odbywających się prezentacji.

Technology Transfer Zone


We would like to invite you to participate in the special Technology Transfer Zone during the 7th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech, which will take place on 23-25 September 2019 at the International Exhibition and Congress Center EXPO Krakow.

The Technology Transfer Zone will be integral part of the accompanying exhibition of biotechnology companies. Our aim is to present the scientific projects applied for commercialization and to demonstrate practical solutions and options for effective cooperation between science and business.


Technology Transfer Zone is prepared in cooperation with Polish Association of Centers for Technology Transfer   and Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii To participate in the Technology Transfer Zone we invite:


 • technology transfer centers and technology parks,
 • incubators,
 • clusters,
 • start-ups,
 • other institutions promoting cooperation between science and industry.


The added value?


In addition to the stand in the accompanying exhibition, the exhibitors will have:

 • possibility to presentation to the scientific community (participants of the congress) during Tuesday's poster session
 • take part in the session organized by PACTT (Polish Association of Centers for Technology Transfer)


If you want to become part of Technology Transfer Zone contact us for more details: eurobiotech@targi.krakow.pl
PACTT SESSION (Tuesday, 24th)


Session is organized by Polish Association of Centers for Technology Transfer. One of the main purposes of the session is to help achieve direct networking between science and business sectors by presenting various models of technology transfer and by presenting the offer of Technology Transfer Centers.


More details will be available soon.


PRESENTATION IN TECHNOLOGY TRANSFER ZONE (Tuesday, 24th)


Poster session of the Eurobiotech Congress will be connected with presentation in the Transfer Technology Zone. A short presentations of the interested participants of Transfer Zone will be capable of being heard at the stands in the Technology Transfer Zone. Presentations will be held in a special form depending on the number of submitted participants.


All participants in the Congress will receive information and invitation to participate in this session.
Kontakt:

Biuro Organizacyjne Kongresu

Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Justyna Bazia
tel. +48 12 651 90 45
email: eurobiotech@targi.krakow.pl