Organizer: Targi w Krakowie

EUROBIOTECH

7th Central European Congress of Life Sciences
23 - 25 September 2019


Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii


Dla Autorów Posterów edycji obecnej i edycji z 2017 r. oraz pozostałych uczestników biorących udział

w Kongresie Eurobiotech 2019

 

 

Szanowni Państwo,

 

Wyłącznie dla Uczestników Kongresu Eurobiotech przygotowaliśmy specjalne usługi wsparcia w zakresie projektów B+R, komercjalizacji i transferu technologii.

Najlepsi w Polsce Eksperci w dziedzinie projektów B+R i komercjalizacji, będą służyć Państwu swoim wsparciem, doradztwem w zakresie planowania projektów B+R, planowania udanej komercjalizacji i rozwoju technologii.

Zapraszamy Państwa do zgłoszenia i prezentacji Państwa pomysłu, rozwiązania, wynalazku celem zaplanowania drogi komercjalizacji i wsparcia na tej drodze. Rada Biznesu, składająca się z wybitnych postaci biznesu i nauki,  dokona oceny szans na komercjalizację, pod kątem odpowiedzi na potrzeby rynku polskiego, europejskiego

i amerykańskiego.

 

Dla wszystkich zgłoszonych pomysłów, rozwiązań i wynalazków Rada Biznesu przygotuje dla Państwa indywidualny plan komercjalizacji, wskazując najlepsze drogi do komercjalizacji, wesprze autorów w drodze do własnego biznesu, pozyska dla nich finansowanie. Najlepsze Zespoły zostaną objęte indywidualnym planem współpracy i wsparcia.

 

Indywidualne spotkania planowane są na 23 września. Spotkanie składać się będzie z maksymalnie 15 minutowej Państwa prezentacji i rozmowy z Ekspertami, która potrwa ok 20-30 min.

W dniu 24 września odbędzie się prezentacja rozwiązań, technologii, wynalazków do potencjalnych odbiorców biznesowych. Ze względu na ograniczenie czasowe możliwa jest prezentacja ok. 10 rozwiązań, technologii

i wynalazków.

 

Dla wszystkich zgłoszony rozwiązań, wynalazków i technologii będziemy kontynuować poszukiwanie partnera/ odbiorcy biznesowego, także po zakończeniu Kongresu.

 

Prosimy o przesłanie krótkiej, maksymalnie 15 minutowej prezentacji zawierającej opis rozwiązania, technologii wynalazku,

ze wskazaniem obszaru zastosowania i aplikacji. Prosimy o wskazanie słów kluczowych i oczekiwanego rodzaju współpracy, czy Państwa potrzeb.

 

Wszystkie uzyskane od Państwa informacje, będziemy traktować, jak informacje poufne.

 

Na zgłoszenia prezentacji czekamy do 18.09.2019 r. 

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mail biuro@mctt.pl

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji i zapraszam do kontaktu.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia,

Dorota Hubka-Wójcik

Prezes Zarządu

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii

 

e-mail dorota@mctt.pl

GSM + 48 604 122 931

www.mctt.pl

www.inno-hub.pl


SPOTKAJ SIĘ Z NAMI NA STOISKU NR 22 !